iamamiwhoami
Advertisement
iamamiwhoami
Tungorna_&_ionnalee;_GENESARETS_SJÖ
GENESARETS SJÖ
length 3:30

"GENESARETS SJÖ" is a single released by To whom it may concern. label mate Tungorna in collaboration ionnalee. Taken from his debut album 'BABY' released November 1, 2019.

The video premiered via Swedish broadcast network SVT through PSL (Per Sinding-Larsen) on September 11, 2019.

Trivia

  • It is a recreation of the same titled song popularised by Kjell Höglund — with some alterations in the lyrics by ionnalee.
  • It is ionnalee's first song released in the Swedish language.

Lyrics

rötterna blir starka när det blåser,
luften bli friskare när åskan går,
det blåser på Genesarets sjö,
lika som på Fjuk till höst.

dina kyssar smakar smultron och mjölk.
drömmen ska brinna om ett annat liv.
låt ditt hjärta slå ett extra slag,
låt oss hoppas att det snart blir dag.

mina minnen stannar inte i min mun,
dom rinner som en flod i min inre värld.
låt mig gråta, låt mig va ifred,
låt mig bränna mina böcker som ved.

jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm,
det förflutna tornar upp som en ouvertyr.
våra liv blir till sist i harmoni
med den värld vi har att leva i.

jag ska göra några sista kalkyler,
och studera förloppet i ett experiment.
om förändringarna stöder teorin,
så kan vatten förvandlas till vin.

säg hur många sekunder har jag på mig
innan dimman förhindrar mig att komma iväg?
kan det möjligen förhålla sig så
att det redan är försent att gå?

jag har packat personliga ting,
jag har skrivit ett brev till den det berör.
jag ska göra vad jag kan och lite till,
och sedan får det bli som det vill.

jag ska stilla alla stormar i min själ.
bara dyningar ska gunga i godan ro.
i mitt sinne ska orkanerna dö.
vackert väder på Genesarets sjö.


SEA OF GALILEE

the roots grow stronger as the wind blows,
the air gets fresher when the thunder rolls,
the wind blows on the Sea of Galilee,
similar to Fjuk in fall.

your kisses taste of wild strawberries and milk.
the dream will live of a different life.
let your heart strike an extra beat,
let us hope that it will soon be dawn.

my memories don’t stay in my mouth,
they run like a river through my inner man.
let me cry, let me be at peace,
let me burn my books like wood.

i look forward, i look upward, i am warm the past,
towering up like an overture.
our lives finally become in harmony
with the world we have to live in.

i’m going to do some final calculations,
and study the process in an experiment.
if changes support theory,
then water can transform into wine.

say how many seconds do i have
before the haze stops me from departing?
could it possibly be like so
that it’s already too late to go?

i have packed personal matters,
i’ve written a letter To whom it may concern.
i will do what i can, and a little more,
then things will be what they will be.

i will quiet all the storms of my inner.
only swellings will seesaw in good quiet.
the hurricanes in my mind will die down.
fair weather on the Sea of Galilee.

Release history

Date Release
2019-09-11 GENESARETS SJÖ premiere (SVT PSL)
2019-09-11 GENESARETS SJÖ single
2019-09-12 GENESARETS SJÖ video (Tungorna YouTube)

External links

Advertisement